Havuzun hacmi m3
Klorun yüzdesi
Klorun tipi
Havuzun tipi