Lider, hangi canlıya liderlik yaparsa yapsın doğru davranışı sergileyen, dengeli ve tutarlı bir rol model olabilendir